Program Admin of Account Admin

Volgen

Wanneer je voor een account als admin geregistreerd staat, beschik je over program- of account admin rechten. Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen deze twee varianten uitgelegd.

Account Admin

Een Account Admin heeft de meeste bevoegdheid op een account. Ieder programma op het account kan worden bewerkt en deelnemers kunnen voor ieder programma beheert worden.

Als Account Admin kan je gebruikers toevoegen aan het account en deze een rol geven door op 'nieuwe gebruiker' te klikken. Daarnaast is het mogelijk om gebruikers te verwijderen of te wijzigen (rollen toevoegen of verwijderen). Rollen die kunnen worden toegewezen zijn: Account Admin, Program Admin, Content developer en coach.

Program Admin

Als Program Admin kan je de inhoud van een of meerdere programma's aanpassen. Ook kan je deelnemers uitnodigen voor programma's, en coaches koppelen aan deelnemers. Een Program Admin kan alleen worden toegevoegd aan specifieke programma's door een Account Admin. Zoals hieronder te zien is, kan de Program Admin geen accountinstellingen veranderen.

 

Reporting Group

Account Admins en Program Admins vallen binnen een Reporting Group. Dit kan het gehele account van de organisatie zijn, maar dit kan ook een sub-onderdeel van de organisatie zijn. De bevoegdheden die hierboven beschreven staan gelden alleen binnen de Reporting Group. Binnen de Reporting Group kan je als Account Admin alle programma's beheren en bewerken.