Scoreberekening

Volgen

Scoreberekening


Aan een Role Play zijn normatieve beoordelingscriteria gekoppeld. Deze beoordelingscriteria zijn weer gekoppeld aan een competentie. De eindscore van een nul- of eindmeting is het gemiddelde van de gemeten beoordelingscriteria. Deze wordt als volgt berekend:

Stap 1: Score per competentie
Wanneer alle Role Plays uit een meting zijn beoordeeld, wordt de score per competentie uitgerekend. 

Voorbeeld
Er wordt gescoord op de competentie Samenvatten en op de competentie Doorvragen. 
De competentie Samenvatten is 10x gemeten, de competentie Doorvragen 6x.
Het samenvatten was 6x wel correct en 4x niet. (Score Samenvatten = 60%)
Het doorvragen was 4x wel correct en 2x niet. (Score Doorvragen = 66%)

Stap 2: Totaalscore
Je totaalscore is het gemiddelde van de verschillende beoordelingscriteria. Alle criteria wegen hierin even zwaar. 

Voorbeeld
Er zijn in totaal 20 beoordelingscriteria gemeten, waarvan 15 correct en 5 incorrect. De totaalscore is dan 75%.