Referentiemateriaal uploaden

Volgen

Als je een PDF, Excel of ander type bestand hebt, dat deelnemers nodig hebben om een programma te volgen, kun je dit bestand toevoegen of een linkje plaatsen naar het bestand, de webpagina, etc.

Ga allereerst naar de introductie van het programma, en klik daar op het potloodje voor 'bewerken'.

Scroll nu naar onder, tot de tekst ''Bijlagen'' verschijnt. Klik hier op het driehoekje om de opties zichtbaar te maken.
Door te klikken in het vak Titel kun je de naam van de bijlage invoeren. 
Klik vervolgens op URL wanneer je een linkje naar een webpagina wilt toevoegen, of op Bestand kiezen wanneer je een document wilt toevoegen.


Wanneer je met succes een bestand hebt toegevoegd, ziet dit er als volgt uit:

Door op het blauwe kruisje (achter het bestand) te klikken, kan de bijlage weer verwijderd worden.