Kan ik zien welke oefeningen een deelnemer wel en niet heeft gedaan?

Volgen

Als administrator kan je de voortgang van deelnemers volgen. Je kunt niet zien welke oefeningen een deelnemer wel of niet heeft gedaan, maar je kan wel zien welk percentage van de training de deelnemer al heeft gedaan. Je kan dit op 2 manieren doen:

- Voor een enkele deelnemer

Klik in het menu op Deelnemers, zoek de deelnemer op en klik op zijn/haar naam. Je ziet nu een scherm met daarop de details over zijn/haar voortgang per programma. Hierop is ook te zijn of de deelnemer achterloopt met het programma, op schema is of het programma heeft afgerond.

Screen_Shot_2018-01-05_at_16.28.55.png

Klik vervolgens op de knop Details achter de training waarvan je de specifieke voortgang wilt zien. Je kan nu zien (zie schermafbeelding hieronder) welke role plays van het programma zijn afgerond inclusief specifieke details over de voortgang van de deelnemer met betrekking tot de roleplays binnen het programma dat door de deelnemer wordt gevolgd. Als de deelnemer al modules heeft afgerond, zie je hier ook wanneer de deelnemer dat heeft gedaan.

Screen_Shot_2018-01-05_at_16.37.05.png

- Voor een groep deelnemers

Klik in het menu van het geselecteerde programma op Rapportages. Traintool gaat nu naar het rapportagescherm zoals hieronder is weergegeven.

Screen_Shot_2018-01-05_at_16.48.48.png

In het rapportageoverzicht kun je in het blokje Deelnemers de voortgang van de deelnemers bekijken. Eventueel details per deelnemer kun je bekijken door op Details te klikken voor de desbetreffende deelnemer, waardoor je hetzelfde scherm krijgt als de tweede schermafbeelding op deze pagina (hierboven).