Eisen bedrijfsnetwerk

Volgen

(Let op: onderstaande tekst is enkel relevant als TrainTool ook ingezet gaat worden via laptops en desktops. Mobiele apparaten (tablets/smartphones) worden niet geblokkeerd door het bedrijfsnetwerk).

HTTPS en RTMP verkeer

De TrainTool software maakt opnames met de ​microfoon en ​webcam via een Flash Media Server (FMS). Sommige bedrijfsnetwerken hebben de hiervoor benodigde poort en het protocol afgeschermd met een firewall of proxy.

Dit wordt opgelost door het (eenmalig) toestaan van HTTPS en RTMP verkeer ​(poort 1935)​, voor het domein *.traintool.com en specifiek voor de volgende adressen*: 

  • RTMP adres FMS: rtmp://fms.traintool.com​ (poort 1935)​, vast IP adres: 85.158.163.202
  • Adres webapplicatie: http​s://​​ACCOUNTNAAM​.traintool.com

Ter volledigheid, het RTMP protocol is outbound TCP en inbound UDP. Daarnaast is de Flash component 'proxy aware', d.w.z dat verkeer via een proxy kan gaan.

Tunneling over poort 80

Indien het niet mogelijk is om poort 1935 open te zetten dan is er nog een laatste mogelijkheid: het toepassen van RTMPT. Dit zorgt ervoor dat verkeer via poort 80 gaat. Het nadeel is dat deze optie ten koste gaat van de stabiliteit en performance. Hiervoor is het nodig om een instelling te veranderen aan de het interne netwerk van TrainTool, neem hiervoor contact op via support@traintool.com.

Snelheid / stabiliteit netwerk

Het blijkt erg moeilijk om hier een harde uitspraak over te doen, omdat het afhangt van veel factoren die niet zozeer te maken hebben met de bandbreedte.​ De stabiliteit (dus weinig packet loss en beperkte latency) blijkt in de regel belangrijker dan de beschikbare bandbreedte.

Als richtlijn kun je aannemen: altijd minimaal 1024kbit/s, latency < 300 ms, < 5% packet loss