Coach rapportages

Volgen
Op de coach rapportagepagina kan je de openstaande en afgeronde feedback- en beoordeelverzoeken van de coaches van een bepaald account inzien.
 
Coaches
 
Deze tabel weergeeft de status van de feedback- en beoordeelverzoeken per coach. Er zijn drie opties:
  • Openstaand: Dit zijn het aantal feedback- en beoordeelverzoeken die nog niet (helemaal) door de coach zijn afgehandeld.
  • >2 dagen: Dit zijn het aantal openstaande feedback- en beoordeelverzoeken die meer dan 2 dagen openstaan sinds de inzending van de deelnemer.
  • Afgerond: Dit zijn het aantal feedback- en beoordeelverzoeken die door de coach zijn afgehandeld.
Feedbackverzoeken / Beoordeelverzoeken
 
Deze tabellen weergeven informatie over de feedback- en beoordeelverzoeken van een bepaald account. De tabellen hebben 7 kolommen:
  • Deelnemer: Dit is de naam of email adres van de deelnemer die op zijn beoordeling of feedback wacht.
  • Coaches: Dit is de naam of email adres van de coach(es) die de beoordeling of feedback moet geven of al gegeven heeft.
  • Programma: Dit is de naam van het programma waarvoor de deelnemer een feedback- en beoordeelverzoek heeft.
  • Onderwerp: Bij beoordeelverzoeken is het onderwerp een nul- of eindmeting. Bij feedbackverzoeken is het onderwerp de Role Play waarvoor de deelnemer feedback vraagt.
  • Ontvangen op: Dit is de datum en tijdstip waarop het feedback- en beoordeelverzoek door de coach ontvangen is.
  • Afgerond op: Dit is de datum en tijdstip waarop het feedback- en beoordeelverzoek door de coach afgerond is.
  • Wachttijd: Dit is het aantal dagen dat het feedback- en beoordeelverzoek open staat.
Met de 'Filteren' knop kan er gefilterd worden op een bepaalde coach of een bepaald programma waardoor alleen de feedback- en beoordeelverzoeken weergeven worden die daarbij horen.
 
Met de 'Coach toewijzen' knop kan door het selecteren van een of meerdere deelnemers een coach aan hen toegewezen worden.