Info

Volgen

Op de Info pagina staat algemene informatie over het programma dat je volgt. 

 

Als eerste vind je hier een filmpje of afbeelding en een tekst met algemene informatie over het programma.  

 

Knipsel1.PNG

Onder de informatie vind je de planning van het programma. Hierin zie je in welke week hoeveel oefeningen beschikbaar komen. Ook zie je of deze week een reguliere oefenweek is of dat de het gaat om een nulmeting of eindmeting.

 

Knipsel2.PNG