Promo

Volgen

In het eerste tabblad van het programma, vind je het onderdeel Promo. (klik op bewerken) Doorgaans wordt hier informatie gegeven aan de deelnemer over wat hem/haar te wachten staat. (ga hier nog niet te veel in op de inhoud)
- Geef in een zin aan wat het doel is van de training. Wat heeft de deelnemer hier aan in de praktijk straks? En waarom gaan ze dit op deze manier doen?
- Schets daarna wat er van de deelnemer wordt verwacht; hoeveel Role Plays moeten ze wanneer doen? Moeten ze feedback aan elkaar vragen? en hoe vaak?

 

Promo maken

Stap 1: Ga naar inhoud => bewerken

Knipsel.PNG

Stap 2:

Upload een video of afbeelding en pas de tekst aan

Knipsel_2.PNG

Vergeet niet om op Opslaan te klikken